SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Tillsammans skapar vi idrottsglädje!
Huvudstyrelsen i föreningen

Ordförande: Peter Svenningsson

Vice Ordförande: Viktor Kastanius

Sekreterare: Annah Wik

Kassör: Cecilia Bonander

Ledamot: Jonas Lidén

Ledamot: Ola Sund

Ledamot: Anders Holm

Suppleant: Göran Lindgren 

Suppleant: Johan Lind

 

Styrelsens ansvar, utdrag ur föreningens stadgar §29

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att
• se till att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 27 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant och hela Styrelsen är solidariskt ansvarig för föreningens verksamhet. Ordföranden ska leda Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden
förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

 
Föreningens huvudsponsor
Vi samarbetar med