Hoppa till sidans innehåll

Dagordning UIF Årsmöte 2019-06-17

27 MAJ 2019 16:24
  • Uppdaterad: 27 MAJ 2019 16:24

Dagordning vid Ulricehamns IF årsmöte 2019-06-17 kl. 18.30 i UIF-stugan.

 

 

1.      Mötet öppnas
                      - Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
                      - Annonsering på UIF´s hemsida, 3 v innan mötet

3.      Fastställande av föredragningslista.

4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.      Val av protokolljusterare och rösträknare.     

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.
                      - Förslag att behålla föregående års medlemsavgifter.

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.    Val av

          a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

          b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

          c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

          d) två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

          e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande

          f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.

13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska ha inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.

14. Mötet avslutas

Skribent: Viktor Kastanius
Epost: Adressen GömdLogga Ulricehamns Sparbank

 

Du kan hitta oss på  Hitta.se

 

VÅR INTEGRITETSPOLICY

 

 vinterlandskap

Postadress:
Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
52333 Ulricehamn

Besöksadress:
Idrottsgatan 8
52333 Ulricehamn

Kontakt:
Tel: +4632114005
E-post: This is a mailto link

Se all info